POLACY
UKRAINIE

Polscy katolicy włączają się w pomoc Kościołowi katolickiemu w ogarniętej wojną Ukrainie, przekazując na jego rzecz finansowe wsparcie. Zostanie ono rozdysponowane wśród najbardziej poszkodowanych naszych braci w wierze w tym kraju!

Pragniemy zebrać i przekazać ukraińskiemu Kościołowi Katolickiemu kwotę 250 000 złotych. Pomoże im ona w powrocie odbudowaniu miejsc kultu oraz zapewnieniu podstawowych potrzeb osobom, które ucierpiały w wyniku rosyjskiej napaści na Ukrainę. Dołącz do akcji!

NASZ CEL: 250 000 zł

ZEBRALIŚMY

202 859 zł

POZOSTAŁO

47 141 zł

100%

Dodatkowo Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi przekazało na rzecz tej zbiórki kwotę 100 000 złotych.

Wypełnij krótki formularz i wesprzyj dobrowolnym datkiem!

Zebrane pieniądze zostaną przekazane na pomoc katolikom na Ukrainie!

 

Informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi z siedzibą przy ul. Augustiańskiej 28, 31-064 Kraków (administrator danych osobowych), w następujących celach: a) w celu wykonania zamówienia i wsparcia akcji, przetwarzanie Państwa danych w wyżej wskazanym celu służy podjęciu działań przed zawarciem umowy i w wykonaniu umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, b) w ramach utrzymywania stałego kontaktu w związku z realizacją celów statutowych, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych spotkaniach, kampaniach i akcjach społecznych oraz możliwościach wspierania działalności Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi, c) w ramach współpracy z organizacjami posiadającymi zbliżone cele statutowe, poprzez przekazywanie Państwa danych osobowych tym podmiotom, a w szczególności Stowarzyszeniu „POLONIA CHRISTIANA” z siedzibą przy ul. Skawińskiej 13 lok.13, 31-066 Kraków, d) archiwalnych, gdy jest to niezbędne do zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów dotyczących kontaktu w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Przetwarzanie Państwa danych osobowych w celach wskazanych pod literą b), c) i d) powyżej uzasadnione jest prawnie usprawiedliwionymi interesami realizowanymi przez administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie będzie możliwe wykonanie wskazanych powyżej celów. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Mają Państwo również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych. Wszystkie te żądania będziecie mogli Państwo zgłaszać na adres siedziby Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi, przy ul. Augustiańskiej 28, 31-064 Kraków z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych Osobowych” lub na adres e-mail: iod@piotrskarga.pl. Mają również Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Do Państwa danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na rzecz Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi usługi, w szczególności hostingowe, informatyczne, wysyłkowe jak i osoby upoważnione (np. pracownicy). Dane osobowe mogą być również udostępniane innym organizacjom o zbliżonych celach statutowych. Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi działalności statutowej, w związku z którą przetwarzane są Państwa dane osobowe, jednak nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych w razie otrzymania od Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

więcej >>

Ucieczka przed wojną

Po inwazji wojsk putinowskiej Rosji na wschodnią część Ukrainy, miliony Ukraińców musiało ratować swoje życie i zdrowie, uciekając nie tylko do bezpiecznych krajów ościennych: Polski, Słowacji, Węgier, Mołdawii czy Rumunii, ale także do mniej niebezpiecznych części Ukrainy. Te, choć nie zostały ogarnięte wojenną pożogą, to jak słyszymy w doniesieniach medialnych, również są celem – przynajmniej na razie – pojedynczych ataków najeźdźców.

Pomoc Kościołowi na Ukrainie

Polscy katolicy w ostatnich dniach spełniają wiele uczynków miłosierdzia względem Ukraińców. Dlatego z pasterskim błogosławieństwem arcybiskupa Lwowa Mieczysława Mokrzyckiego, zdecydowaliśmy się przeprowadzić zbiórkę pieniędzy, których całość zostanie przekazana Kościołowi katolickiemu na Ukrainie. Jako katolicy chcemy okazać miłość bliźniego i spełnić potrzeby ciała naszych braci w wierze nie tylko w Polsce, ale również w ich ojczyźnie.

Zbiórka zakończona!

Dziękujemy za wsparcie Kościoła na Ukrainie. Darczyńcy przekazali na ten cel 202 859 zł.  Stowarzyszenie Ks. Piotra Skargi, organizator akcji, przekazało dodatkowe 100 000 zł. Zebrane środki zostaną przekazane do dyspozycji Archidiecezji Lwowskiej.

Szczęść Boże

Pragnę bardzo serdecznie podziękować za wyrazy solidarności oraz duchowe wsparcie w tym jakże dramatycznym dla Ukrainy i naszego Kościoła czasie.
Dziękuję także za gotowość finansowego wsparcia. Bóg zapłać. Zapewniam o wdzięcznej modlitwie w intencji wszystkich dobroczyńców.
abp Mieczysław Mokrzycki
Arcybiskup metropolita lwowski,
zastępca przewodniczącego Konferencji Episkopatu Ukrainy